Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu naukowym poświęconym autonomii i adaptacji dorosłych osób z diagnozą spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).

Można je wypełnić w dowolnym czasie powracając do przerwanej pracy. Uzyskane wyniki posłużą analizie naukowej i podjęciu próby tworzenia programów wsparcia dla dorosłych osób z diagnozą ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) w Polsce i na świecie.

Państwa udział jest zupełnie anonimowy i dobrowolny. Nie ma tu odpowiedzi „dobrych” ani „złych” – wszystkie są wartościowe, jeśli są prawdziwe i zgodne z Państwa odczuciami. Bardzo mi zależy na Państwa opiniach.

W badaniu można wziąć udział na dwa sposoby.

  • Zgłoszenie podwójne/pary - kwestionariusz wypełnia osoba z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz Jej rodzic/opiekun/partner/terapeuta bądź inną osoba z najbliższego otoczenia.

  • Zgłoszenie indywidualne/pojedyncze - kwestionariusz wypełnia osoba z diagnozą ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)

Zarejestruj swoją chęć udziału w badaniach

Masz już konto? Zaloguj się

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Wszelkie pytania proszę kierować na adres badania.naukowe.umcs@wp.pl

Anna Prokopiak, Fundacja Alpha, UMCS w Lublinie