Szanowni Państwo,

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udział w badaniu naukowym poświęconym autonomii i adaptacji dorosłych osób z diagnozą spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera).

Można je wypełnić w dowolnym czasie powracając do przerwanej pracy. Uzyskane wyniki posłużą analizie naukowej i podjęciu próby tworzenia programów wsparcia dla dorosłych osób z diagnozą ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera) w Polsce i na świecie.

Państwa udział jest zupełnie anonimowy i dobrowolny. Nie ma tu odpowiedzi „dobrych” ani „złych” – wszystkie są wartościowe, jeśli są prawdziwe i zgodne z Państwa odczuciami. Bardzo mi zależy na Państwa opiniach.

W badaniu można wziąć udział na dwa sposoby.

  • Zgłoszenie podwójne/pary - kwestionariusz wypełnia osoba z diagnozą ze spektrum autyzmu oraz Jej rodzic/opiekun/partner/terapeuta bądź inną osoba z najbliższego otoczenia.

  • Zgłoszenie indywidualne/pojedyncze - kwestionariusz wypełnia osoba z diagnozą ze spektrum autyzmu (autyzm, zespół Aspergera)

Zarejestruj swoją chęć udziału w badaniach

Masz już konto? Zaloguj się

Serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Wszelkie pytania proszę kierować na adres badania.naukowe.umcs@wp.pl

Anna Prokopiak, Fundacja Alpha, UMCS w Lublinie

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych uczestników badań

Informujemy, że Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Anna Prokopiak, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katedra Psychopedagogiki Specjalnej i Socjopedagogiki Specjalnej, ul. Narutowicza 12, 20-004 Lublin. 

W sprawach związanych z Pani / Pana danymi, w tym realizacji swoich praw proszę kontaktować się na adres e-mail: badania.naukowe.umcs@wp.pl

Pana / Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych w związku z badaniami naukowymi i rejestrację Pana/Panią na stronie autyzmbadania.eu . 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), czyli w ramach uzasadnionego  interesu administratora danych, którym jest udzielenie odpowiedzi, dodatkowych informacji w związku z Pana/Panią rejestracją. 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wypełnienia kwestionariuszy. W oparciu o dane osobowe nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany, nie będą one przedmiotem sprzedaży ani udostępniania podmiotom zewnętrznym.

W wyżej wskazanych celach przetwarzamy następujące dane: adres email. 

Inne dane niż wskazane powyżej nie będą przetwarzane.